Matury

Matura - absolwenci 2023

(po gimnazjum = formuła 2015)

Prosimy absolwentów o zdalną rejestrację e-deklaracji maturalnej wg poniższych kroków:Deklarację maturalną można złożyć na 2 sposoby:
1. Wypełnić deklarację – załącznik 1a.pdf wydrukować i dostarczyć do szkoły (brak możliwości samodzielnego naniesienia poprawek)
2. Wypełnić e-deklarację zdalnie, bezpośrednio systemie SIOEO (możliwość samodzielnej edycji e-deklaracji zdalnie)
a) najpierw trzeba wypełnić wniosek załącznik 5a.docx wydrukować i dostarczyć do szkoły (można wysłać pocztą poleconą)
b) po otrzymaniu danych dostępowych bezpośrednio na stronie https://wyniki.edu.pl należy złożyć e-deklarację zgodnie z instrukcją.pdf

UWAGA!


Osoby poprawiające egzamin maturalny muszą w tym roku DODATKOWO przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego!

Osoby, chcące skorzystać z DOSTOSOWANIA podczas egzaminu maturalnego (np. dysleksja, dyskalkulia), muszą zgłosić się do pani pedagog z wstępnie wypełnionym załącznikiem 4b.docx. Należy wpisać imię, nazwisko i PESEL oraz odpowiednio zaznaczyć wybrane dostosowanie w częściach A -F zgodnie z komunikatem o dostosowaniach.pdf

Pozostałe pliki:
terminy dla absolwentów.pdf
informacja o opłatach.pdf

Pedagog i psycholog

Dominika Piotrów

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

POKÓJ NR 21

poniedziałek: 8:00-13:00
wtorek: 08:00-14:00
środa: nieobecna
czwartek: 11:00-16:00
piątek: 09:00-14:00

Edyta Cieślar

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

POKÓJ NR 21

poniedziałek: 08:00-16:30
wtorek: nieobecna
środa: 08:00-16:30
czwartek: 08:00-11:00
piątek: 12:00-16:00

Katarzyna Pacholik

DYŻURY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

POKÓJ NR 21

poniedziałek: 13:00-17:00
wtorek: 11:00-17:00
piątek: 09:00-14:00

MIEJSCA, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE UZYSKAĆ POMOC SPECJALISTYCZNĄ:

zobacz

Stypendia

SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE:

Uczeń Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich może uzyskać stypendium socjalne. Prosimy zapoznać się z regulaminem stypendium

regulamin stypendium

wniosek o stypendium


MOJE STYPENDIUM:

Polecamy portal poświęcony konkursom i programom stypendialnym MOJE STYPENDIUM. Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

zobacz więcej

Karta elektroniczna

Elektroniczna karta ALA, w skrócie ELKA, to program, w którym zapisani są wszyscy uczniowie i nauczyciele Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich. Jest to miejsce, gdzie uczeń może sprawdzić, który nauczyciel uczy którego przedmiotu oraz łatwo się z nim skontaktować. Poprzez ELKĘ uczeń zapisuje się na karty zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, może tam również sprawdzić stan swoich zaliczeń. W programie znaleźć można także bieżącą informację, kto jest tutorem i czy ma jeszcze wolne miejsca.